"depict women" — Słownik kolokacji angielskich

depict women kolokacja
Popularniejsza odmiana: depict a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw kobiety
  1. depict czasownik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    Others believe the woman depicted is actually a composite of several different models.

    Podobne kolokacje: