"depict woman" — Słownik kolokacji angielskich

depict woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: depict a woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw kobietę
  1. depict czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Others believe the woman depicted is actually a composite of several different models.

    Podobne kolokacje: