"depict a woman" — Słownik kolokacji angielskich

depict a woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw kobietę
  1. depict czasownik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Others believe the woman depicted is actually a composite of several different models.

    Podobne kolokacje: