PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage director" — Słownik kolokacji angielskich

stage director kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyrektor sceniczny
  1. stage rzeczownik + director rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the stage director knew in less than five minutes.