PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage requires" — Słownik kolokacji angielskich

stage requires kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap wymaga
  1. stage rzeczownik + require czasownik
    Luźna kolokacja

    The stage used for the tour required more time to set up than before.

    Podobne kolokacje: