PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"over several stages" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: over the stage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez kilka etapów
  1. over przyimek + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is some doubt over the next stage in his career.

    Podobne kolokacje: