PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"for the stage" — Słownik kolokacji angielskich

for the stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): scenicznie
  1. for przyimek + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    And then he would be ready for the more difficult next stage.

    Podobne kolokacje: