BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"stage takes" — Słownik kolokacji angielskich

stage takes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap bierze
  1. stage rzeczownik + take czasownik
    Zwykła kolokacja

    The final stage of the rally took place on Sunday morning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo