PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"of one's stage" — Słownik kolokacji angielskich

of one's stage kolokacja
Popularniejsza odmiana: of the stage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś etap
  1. of przyimek + stage rzeczownik
    Silna kolokacja

    Then he turned to the other side of the stage.

    Podobne kolokacje: