PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage includes" — Słownik kolokacji angielskich

stage includes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): scena obejmuje
  1. stage rzeczownik + include czasownik
    Zwykła kolokacja

    Further stages in the plans for a new life include the decision to move to the States 'when the boys are a little older'.

    Podobne kolokacje: