PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Stage Director" — Słownik kolokacji angielskich

Stage Director kolokacja
Popularniejsza odmiana: stage director
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dyrektor sceniczny
  1. stage rzeczownik + director rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But the stage director knew in less than five minutes.