BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"stage features" — Słownik kolokacji angielskich

stage features kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cechy sceniczne
  1. stage rzeczownik + feature czasownik
    Zwykła kolokacja

    Their stage has featured famous individuals and is still in operation.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo