PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage coach" — Słownik kolokacji angielskich

stage coach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trener sceniczny
  1. stage rzeczownik + coach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It became an important stop for stage coaches and westward travelers.