PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"for one's stage" — Słownik kolokacji angielskich

for one's stage kolokacja
Popularniejsza odmiana: for the stage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla czyjś etap
  1. for przyimek + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And then he would be ready for the more difficult next stage.

    Podobne kolokacje: