PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"terminal stage" — Słownik kolokacji angielskich

terminal stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): terminal etap
  1. terminal przymiotnik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Indeed, the new test stops working only when the cancer reaches a terminal stage.