PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"by stages" — Słownik kolokacji angielskich

by stages kolokacja
Popularniejsza odmiana: by this stage
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stopniowo
  1. by przyimek + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    By this stage he also had four children to support.

    Podobne kolokacje: