PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"past the stage" — Słownik kolokacji angielskich

past the stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po etapie
  1. past przyimek + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She tried not to look past the stage at the narrow hallway in the back.

    Podobne kolokacje: