PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"until the stages" — Słownik kolokacji angielskich

until the stages kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do etapów
  1. until przyimek + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The doctor himself is not seen until the final stage.

    Podobne kolokacje: