PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Stage involves" — Słownik kolokacji angielskich

Stage involves kolokacja
Popularniejsza odmiana: stage involves
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Etap obejmuje
  1. stage rzeczownik + involve czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The 105-day second stage involved a crew of six members, and ended on 14 July 2009.

    Podobne kolokacje: