PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage contains" — Słownik kolokacji angielskich

stage contains kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): scena zawiera
  1. stage rzeczownik + contain czasownik
    Zwykła kolokacja

    The bottom stage of the tower contains a west entrance.

    Podobne kolokacje: