PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"ultimate stage" — Słownik kolokacji angielskich

ultimate stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najwyższy etap
  1. ultimate przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They have seen the Bills turn the negatives into positives to once again reach this ultimate stage.