"ultimate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ultimate przymiotnik

ultimate + rzeczownik
Kolokacji: 265
ultimate goal • ultimate fate • ultimate authority • ultimate aim • ultimate responsibility • ultimate test • ultimate destination • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
1. ultimate goal = ostateczny cel ultimate goal
2. ultimate fate = najwyższy los ultimate fate
3. ultimate authority = najwyższa władza ultimate authority
4. ultimate aim = ostateczny cel ultimate aim
5. ultimate responsibility = ostateczna odpowiedzialność ultimate responsibility
6. ultimate test = najwyższy test ultimate test
7. ultimate destination = krańcowy punkt podróży ultimate destination
8. ultimate power = największa moc ultimate power
9. ultimate decision = decyzja ostateczna ultimate decision
10. ultimate weapon = ostateczna broń ultimate weapon
11. ultimate objective = ostateczny cel ultimate objective
12. ultimate success = sukces ostateczny ultimate success
13. ultimate source = pierwotne źródło ultimate source
14. ultimate sacrifice = największe poświęcenie ultimate sacrifice
15. ultimate purpose = ostateczny cel ultimate purpose
16. ultimate victory = ostateczne zwycięstwo ultimate victory
17. ultimate control = najwyższa kontrola ultimate control
18. ultimate expression = najwyższe wyrażenie ultimate expression
19. ultimate reality = najwyższa rzeczywistość ultimate reality
20. ultimate question = fundamentalne pytanie ultimate question
21. ultimate result = końcowy wynik ultimate result
22. ultimate outcome = najwyższy wynik ultimate outcome
23. ultimate truth = podstawowa prawda ultimate truth
24. ultimate price = najwyższa cena ultimate price
25. ultimate challenge = największe wyzwanie ultimate challenge
26. ultimate solution = najwyższe rozwiązanie ultimate solution
27. ultimate prize = najwyższa nagroda ultimate prize
28. ultimate cost = najwyższy koszt ultimate cost
29. ultimate triumph = najwyższy tryumf ultimate triumph
30. ultimate cause = pierwotny powód ultimate cause
31. ultimate failure = ostateczne niepowodzenie ultimate failure
32. ultimate symbol = najwyższy symbol ultimate symbol
33. ultimate form = najwyższa forma ultimate form
34. ultimate act = najwyższy akt ultimate act
35. ultimate experience = najwyższe doświadczenie ultimate experience
36. ultimate arbiter = najwyższy arbiter ultimate arbiter
37. ultimate effect = ostateczny efekt ultimate effect
38. ultimate desire = najwyższa ochota ultimate desire
39. ultimate winner = najwyższy zwycięzca ultimate winner

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.