"project" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

project rzeczownik

rzeczownik + project
Kolokacji: 376
research project • housing project • construction project • development project • pilot project • solo project • Manhattan Project • ...
project + rzeczownik
Kolokacji: 96
project manager • Project Gutenberg • project director • project management • project leader • project team • project cost • ...
project + czasownik
Kolokacji: 199
project includes • project involves • project aims • project requires • project begins • project fails • project costs • project provides • ...
czasownik + project
Kolokacji: 167
project undertaken • project sponsored • project aimed • initiate projects • pursue projects • project called • support projects • ...
przymiotnik + project
Kolokacji: 377
special project • ambitious project • joint project • collaborative project • specific project • future project • ongoing project • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 99
1. entire project = całkowity projekt entire project
  • The entire project is expected to cost about $6.5 million.
  • The entire project is expected to be done in three to five years.
  • Various development plans are now being considered for the entire project.
  • As of March 2009, the entire project was expected to cost $2.054 billion.
  • The entire project is expected to have a cost of about $140 million.
  • The entire project took about five years from 1918 to 1923.
  • More than $20 million was spent on the entire project.
  • The final cost of the entire project was $2.2 million.
  • A financial plan for the entire project has yet to be worked out.
  • The entire project is expected to cost the state $800 million.
2. whole project = cały projekt whole project
3. extensive project = szeroki projekt extensive project
4. total project = całkowity projekt total project
5. broad project = szeroki projekt broad project
6. comprehensive project = wszechstronny projekt comprehensive project
7. nationwide project = ogólnokrajowy projekt nationwide project
8. citywide project = projekt obejmujący zasięgiem całe miasto citywide project
9. full-scale project = ogólny projekt full-scale project
(14) similar, different, diverse
Kolokacji: 3
(16) educational, wasteful
Kolokacji: 2
(21) independent, main
Kolokacji: 2
(24) local, medical
Kolokacji: 2
(26) musical, grandiose, solo
Kolokacji: 3
(28) social, cultural
Kolokacji: 2
(31) Human, humanitarian
Kolokacji: 2
(33) urban, certain, urban-renewal
Kolokacji: 3
(36) separate, respective, discrete
Kolokacji: 3
(39) experimental, theoretical
Kolokacji: 2
(41) European, German, Soviet
Kolokacji: 3
(42) single, only, one-man
Kolokacji: 3
(43) notable, best-known, famous
Kolokacji: 3
(44) American, Canadian, Australian
Kolokacji: 3
(45) federal, troubled
Kolokacji: 2
(52) charitable, philanthropic
Kolokacji: 2
(59) proposed, urgent
Kolokacji: 2
(60) regional, imperial
Kolokacji: 2
(64) favorite, pet, favored
Kolokacji: 3
(65) renewable, renewable-energy
Kolokacji: 2
(66) literary, unusual
Kolokacji: 2
(72) best, greatest
Kolokacji: 2
(74) one-off, follow-on
Kolokacji: 2
(75) oral, oral-history
Kolokacji: 2
(76) mega
Kolokacji: 1
(78) Homeless, ill-fated, doomed
Kolokacji: 3
(81) approved, official
Kolokacji: 2
(82) Japanese, Iraqi
Kolokacji: 2
(83) varied, wide-ranging
Kolokacji: 2
przyimek + project
Kolokacji: 25
on projects • including projects • through projects • among projects • with projects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.