"nationwide project" — Słownik kolokacji angielskich

nationwide project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ogólnokrajowy projekt
  1. nationwide przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Budding Darwins and other amateur naturalists can help a nationwide project as they watch the autumn aspens turn gold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo