"project establishes" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt zakłada
  1. project rzeczownik + establish czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The project will see up to 80 acts no doubt put smiles on many faces and quickly establish itself as an annual event.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo