"comprehensive project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wszechstronny projekt
  1. comprehensive przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This comprehensive project will last a number of years with many more eagles being released.

powered by  eTutor logo