"list projects" — Słownik kolokacji angielskich

list projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekty listy
  1. list czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The survey listed other remodeling projects that pay off.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo