"describe as a project" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw jako projekt
  1. describe czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He said he was writing, including a play that he would only describe as a "real long-range project."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo