"project dubbed" — Słownik kolokacji angielskich

project dubbed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt nazwał
  1. dub czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One project, somewhat ominously dubbed "Soul Catcher," seeks to develop a computer that can be implanted in the brain to complement human memory and computational skills.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo