"project is named" — Słownik kolokacji angielskich

project is named kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest nazwany
  1. name czasownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He's currently working on new material for a project not yet named.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo