"project links" — Słownik kolokacji angielskich

project links kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): połączenia projektu
  1. project rzeczownik + link czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The project currently supports fourteen forest projects worldwide and links them to supporters in Wales.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo