"project named" — Słownik kolokacji angielskich

project named kolokacja
Popularniejsza odmiana: project is named
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt nazwał
  1. name czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He's currently working on new material for a project not yet named.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo