"project is renamed" — Słownik kolokacji angielskich

project is renamed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest przemianowany
  1. rename czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Late in the year, the project was renamed Gateway Marketplace.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo