"identify projects" — Słownik kolokacji angielskich

identify projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): określaj projekty
  1. identify czasownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The movie companies also feel pressure to identify suitable projects at the market.

powered by  eTutor logo