"broad project" — Słownik kolokacji angielskich

broad project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szeroki projekt
  1. broad przymiotnik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is but one ramification of a much broader project.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo