"project identifies" — Słownik kolokacji angielskich

project identifies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt identyfikuje
  1. project rzeczownik + identify czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Since its inception, the project has identified more than 1,500 of the 30,000 people unaccounted for.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo