"project listed" — Słownik kolokacji angielskich

project listed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt wymienił
  1. list czasownik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    One is to list cases and projects that will benefit from private attorney involvement.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo