PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"rolled" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rolled" po angielsku

rolled

przymiotnik
 1. zawijany
obrazek do "roll" po polsku
rzeczownik
 1. rolka [policzalny]
  He brought two rolls of toilet paper. (On przyniósł dwie rolki papieru toaletowego.)
  She shot four rolls of film during the weekend. (Ona wypstrykała cztery rolki filmu podczas weekendu.)
 2. rejestr, lista [policzalny]
  The roll of the students is not finished yet. (Lista uczniów nie jest jeszcze skończona.)
  Have you already signed onto the roll? (Czy już się zapisałaś na listę?)
 3. wałek (np. tłuszczu) [policzalny]
  He has so many fat rolls that he can't count them anymore. (On ma tyle wałków tłuszczu, że nie może ich już policzyć.)
  She is ashamed of her fat rolls. (Ona wstydzi się swoich wałków tłuszczu.)
 4. rolka (np. papieru)  BrE [policzalny]
  I threw a roll of paper into a drawer. (Wrzuciłem rolkę papieru do szuflady.)
 5. zwitek banknotów, pęga potocznie [policzalny]
  He kept a roll of banknotes between mattresses. (Trzymał zwitek banknotów między materacami.)
  Don't keep the roll in your shoe, that is stupid. You should bank this money. (Nie trzymaj tego zwitku banknotów w bucie, to głupie. Powinieneś te pieniądze wpłacić do banku.)
 6. dobra passa, szczęście, powodzenie potocznie
  I have so much roll in my life! (Mam tyle szczęścia w życiu!)
  I think my roll has ended. (Wydaje mi się, że moja dobra passa się skończyła.)
 7. rulon (np. papieru) [policzalny]
  I killed a fly with a roll of paper. (Zabiłem muchę rulonem papieru.)
  I hid my money in a newspaper roll. (Schowałem moje pieniądze w rulonie gazety.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. toczyć się [przechodni/nieprzechodni]
  A bale of hay was rolling down the hill. (Bela siana toczyła się z pagórka.)
  A cue ball is rolling on the pool table. (Bila toczy się po stole bilardowym.)
 2. tarzać się [przechodni/nieprzechodni]
  We could roll around in it for a while. (Moglibyśmy się w niej trochę potarzać.)
  I have such a deep admiration for guys who roll around with other guys. (Mam głęboki podziw dla chłopców, którzy tarzają się dookoła po podłodze z innymi chłopcami.)
 3. zwijać, rolować [przechodni]
  Roll the blanket and put it in the drawer. (Zwiń koc i włóż go do szuflady.)
  He carefully rolled the poster of his favourite actor. (On ostrożnie zwinął plakat swojego ulubionego aktora.)
 4. wałkować [przechodni]
  Remember to roll the dough carefully. (Pamiętaj, aby ostrożnie rozwałkować ciasto.)
  She got tired from rolling the dough. (Ona się zmęczyła wałkowaniem ciasta.)
  Stop rolling the dough when it is 5mm thick. (Przestań wałkować ciasto, kiedy będzie miało 5mm grubości.)
 5. staczać [przechodni/nieprzechodni]
  I have to roll this trunk from the hill. (Muszę stoczyć ten pień ze wzgórza.)
  A single tear rolled down her cheek. (Pojedyncza łza stoczyła się po jej policzku.)
 6. rozlegać się, rozciągać się [nieprzechodni]
  A scream rolled and I cowered. (Rozległ się krzyk i skurczyłam się ze strachu.)
 7. działać (o urządzeniu) [nieprzechodni]
  This iron doesn't roll. (To żelazko nie działa.)
  "The radio stopped rolling." "I'll fix it later." ("Radio przestało działać." "Naprawię je później.")
 8. skręcać (np. papierosa) [przechodni]
  You want to be really helpful, roll me one cigarette. (Chcesz się do czegoś przydać, skręć mi jednego papierosa.)
  It's cheaper to roll cigarettes than to buy them. (Taniej jest skręcać papierosy, niż je kupować.)
 9. rozciągać się [nieprzechodni]
  A beautiful landscape was rolling in front of our eyes. (Przed naszymi oczami rozciągał się piękny krajobraz.)
  This kingdom rolls from the west to the east. (To królestwo rozciąga się od zachodu po wschód.)
 10. przewracać (oczami, żeby wyrazić swoje niezadowolenie) [przechodni]
  He rolled his eyes and slammed the door. (Przewrócił oczami i trzasnął drzwiami.)
  She rolls her eyes whenever I tell her about my future plans. (Ona przewraca oczami ilekroć jej mówię o moich planach na przyszłość.)
 11. kraść, zwijać  AmE potocznie [przechodni]
  Your friend rolled my watch! (Twój przyjaciel zwinął mi zegarek!)
  The thief rolled two muffins. (Złodziej zwinął dwie muffinki.)
  I saw you roll that candy! (Widziałem, jak zwinąłeś tego cukierka!)
 12. zachowywać się, funkcjonować potocznie [nieprzechodni]
  I am always relaxed, that's how I roll! (Jestem zawsze zrelaksowany, tak funkcjonuję!)
 13. skręcać jointa slang [nieprzechodni]
  Let's smoke, I'll roll. (Zapalmy, skręcę jointa.)
  Can you show me how to roll? (Pokażesz mi, jak się skręca jointy?)
 14. poturlać [przechodni/nieprzechodni]
  Could you teach him to roll over and sit, too? (Mógłbyś też nauczyć go turlać się i siadać?)
  Sisyphus has to roll a big rock up the hill. (Syzyf musi turlać duży głaz pod górę.)
  The little girl rolled the ball towards me and wanted to play. (Mała dziewczynka poturlała piłkę w moim kierunku i chciała się ze mną pobawić.)
 15. walcować [przechodni/nieprzechodni]
  A sheepsfoot rolls the road. (Walec walcuje drogę.)
 16. skręcać
 17. obrócić (np. osobę) [przechodni]
  I am too weak to roll an adult man. (Jestem za słaba, żeby obrócić dorosłego mężczyznę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "rolled"

rzeczownik
phrasal verb
czasownik
inne
idiom
przymiotnik
wykrzyknik
Zobacz także: rolled-up interestrolled into one