"rolka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rolka" po polsku

rolka

rzeczownik
 1. roll , ****   [COUNTABLE]
  He brought two rolls of toilet paper. (On przyniósł dwie rolki papieru toaletowego.)
  She shot four rolls of film during the weekend. (Ona wypstrykała cztery rolki filmu podczas weekendu.)
 2. scroll  
  He just used up our last scroll of toilet paper. (On właśnie zużył naszą ostatnią rolkę papieru toaletowego.)
 3. castor
 4. caster
  • kółko, rolka (np. pod mebel, pod instrument muzyczny)
 5. scroll wheel , mouse wheel
  • rolka (w myszce)
 6. printer roller
 7. rollerblade
 8. rouleau
  • rolka (wstążki)
 9. truckle

"rolka" — Słownik kolokacji angielskich

scroll wheel kolokacja
 1. scroll rzeczownik + wheel rzeczownik = rolka (w myszce)
  Luźna kolokacja

  He says: Not having the scroll wheel has caused me no end of frustration.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo