"rolka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rolka" po polsku

rolka

obrazek do "roll" po polsku
rzeczownik
 1. roll , ****
  • rolka [policzalny]
   He brought two rolls of toilet paper. (On przyniósł dwie rolki papieru toaletowego.)
   She shot four rolls of film during the weekend. (Ona wypstrykała cztery rolki filmu podczas weekendu.)
  • rolka (np. papieru) British English [policzalny]
   I threw a roll of paper into a drawer. (Wrzuciłem rolkę papieru do szuflady.)
 2. scroll  
  He just used up our last scroll of toilet paper. (On właśnie zużył naszą ostatnią rolkę papieru toaletowego.)
 3. caster American English , castor British English
 4. scroll wheel , mouse wheel
  • rolka (w myszce)
 5. printer roller
 6. rollerblade
 7. rouleau
  • rolka (wstążki)
 8. truckle

"rolka" — Słownik kolokacji angielskich

scroll wheel kolokacja
 1. scroll rzeczownik + wheel rzeczownik = rolka (w myszce)
  Luźna kolokacja

  He says: Not having the scroll wheel has caused me no end of frustration.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo