Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"rolka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rolka" po polsku

rolka

obrazek do "roll" po polsku
rzeczownik
 1. roll , ****
  • rolka [policzalny]
   He brought two rolls of toilet paper. (On przyniósł dwie rolki papieru toaletowego.)
   She shot four rolls of film during the weekend. (Ona wypstrykała cztery rolki filmu podczas weekendu.)
  • rolka (np. papieru)  BrE [policzalny]
   I threw a roll of paper into a drawer. (Wrzuciłem rolkę papieru do szuflady.)
 2. scroll  
  He just used up our last scroll of toilet paper. (On właśnie zużył naszą ostatnią rolkę papieru toaletowego.)
 3. bolt **
  • rolka, belka (tkaniny lub papieru)
 4. caster AmE , castor BrE
 5. scroll wheel , mouse wheel
  • rolka (w myszce)
 6. printer roller
 7. rollerblade
 8. rouleau
  • rolka (wstążki)
 9. truckle

"rolka" — Słownik kolokacji angielskich

scroll wheel kolokacja
 1. scroll rzeczownik + wheel rzeczownik = rolka (w myszce)
  Luźna kolokacja

  He says: Not having the scroll wheel has caused me no end of frustration.

  Podobne kolokacje: