Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

rolka

roll

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

He brought two rolls of toilet paper. = On przyniósł dwie rolki papieru toaletowego.