rolka

roll

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He brought two rolls of toilet paper. = On przyniósł dwie rolki papieru toaletowego.