BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"RoLa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "RoLa" po polsku

rzeczownik
 1. part , ***** , pt (skrót) *
  • rola (postać grana przez aktora) [COUNTABLE]
   Can I play the main part in your play? (Czy mogę zagrać główną rolę w twojej sztuce?)
   I didn't get the part. (Nie otrzymałem roli.)
   link synonim: role
 2. role *****
  • rola (postać grana przez aktora) [COUNTABLE]
   The main roles in the film are played by amateurs. (Główne role w filmie są grane przez amatorów.)
   Leonardo DiCaprio's role in Wolf of Wall Street was amazing. (Rola Leonardo DiCaprio w "Wilku z Wall Street" była świetna.)
   link synonim: part
 3. lines ****
  • tekst, kwestia, rola (w teatrze)
   The actor didn't learn his lines. (Aktor nie nauczył się swoich kwestii.)
   I have to learn these lines by Monday. (Muszę nauczyć się tych kwestii do poniedziałku.)
 4. function ****
  • funkcja, rola (istota działania czegoś) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The teacher presented the function of the verb in a sentence. (Nauczyciel przedstawił rolę czasownika w zdaniu.)
   Today's topic is the function of a human cell. (Dzisiejszy temat to funkcja ludzkiej komórki.)
 5. soil ***
  • rola (miejsce pracy i sposób życia)
   Does he really need to stay in this soil forever? (Czy on naprawdę musi zostać w tej roli na zawsze?)
   I'm so tired of my soil - I want to change something. (Jestem już zmęczony moją rolą - muszę coś zmienić.)

powered by  eTutor logo