"staczać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "staczać" po polsku

staczać

czasownik
  1. roll , ****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
    I have to roll this trunk from the hill. (Muszę stoczyć ten pień ze wzgórza.)
    A single tear rolled down her cheek. (Pojedyncza łza stoczyła się po jej policzku.)

Powiązane zwroty — "staczać"

czasownik
otaczać = ring +19 znaczeń
phrasal verb
inne
rzeczownik
toczek = pillbox , pillbox hat +3 znaczenia

powered by  eTutor logo