"tarzać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tarzać się" po polsku

tarzać się

czasownik
  1. roll , ****   [przechodni/nieprzechodni]
    We could roll around in it for a while. (Moglibyśmy się w niej trochę potarzać.)
    I have such a deep admiration for guys who roll around with other guys. (Mam głęboki podziw dla chłopców, którzy tarzają się dookoła po podłodze z innymi chłopcami.)
  2. wallow
  1. welter

powered by  eTutor logo