"odtoczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odtoczyć" po polsku

"odtoczyć" — Słownik kolokacji angielskich

roll away kolokacja
  1. roll czasownik + away przysłówek = odtoczyć
    Bardzo silna kolokacja

    She tried to roll away, but he wouldn't let her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo