Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"odtoczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odtoczyć" po polsku

"odtoczyć" — Słownik kolokacji angielskich

roll away kolokacja
  1. roll czasownik + away przysłówek = odtoczyć
    Bardzo silna kolokacja

    She tried to roll away, but he wouldn't let her.