Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"stoczyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stoczyć się" po polsku

"stoczyć się" — Słownik kolokacji angielskich

roll off kolokacja
  1. roll czasownik + off particle = stoczyć się, sturlać się
    Bardzo silna kolokacja

    He looked down at her, then rolled off and went to the window.

    Podobne kolokacje: