"bułka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bułka" po polsku

"bułka" — Słownik kolokacji angielskich

bread roll kolokacja
  1. bread rzeczownik + roll rzeczownik = bułka
    Zwykła kolokacja

    "In August this year, it was 42 bread rolls and nothing else."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo