BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"get somebody going" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get somebody going" po angielsku

get somebody going

idiom
 1. ekscytować kogoś

go , *****

obrazek do "go" po polsku iść szybko: popełnisz błąd.
czasownik
Formy nieregularne: went past tense, gone past participle,
 1. iść, pójść [nieprzechodni]
  Where are you going? (Dokąd idziesz?)
  We went to London last spring. (Pojechaliśmy do Londynu zeszłej wiosny.)
  How about going to the swimming pool tomorrow? (Co myślisz o tym, żeby pójść jutro na basen?)
  Chris went to the cinema yesterday. (Chris poszedł wczoraj do kina.)
  Will you go to the concert with me? (Czy pójdziesz ze mną na koncert?)
 2. iść, jechać [przechodni/nieprzechodni]
 3. pójść, pojechać (w konkretnym kierunku) [przechodni/nieprzechodni]
 4. pójść, być (np. na jakiejś imprezie) [nieprzechodni]
 5. uczęszczać [przechodni]
 6. opuszczać, wyjeżdżać [nieprzechodni]
 7. robić określoną czynność [przechodni/nieprzechodni]
 8. sięgać, dosięgać [nieprzechodni]
 9. zmieniać, zmieniać się [przechodni/nieprzechodni]
 10. pójść (stać się, wydarzyć się) [nieprzechodni]
 11. znajdować się, być na swoim zwykłym miejscu [nieprzechodni]
 12. pasować (do czegoś) [nieprzechodni]
 13. zostać wysłanym, zostać podanym dalej [nieprzechodni]
 14. znajdować się w określonej sytuacji [nieprzechodni]
 15. zacząć, rozpocząć [nieprzechodni]
 16. działać właściwie [nieprzechodni]
 17. poruszać (np. ręką) [nieprzechodni]
 18. mówić potocznie [przechodni]
  Najczęściej używane w mowie zależnej, gdy cytujemy czyjąś wypowiedź ustną.
  link synonim: say
 19. wydawać odgłos, wydawać dźwięk [przechodni]
 20. iść (np. słowa piosenki, opowieść) [nieprzechodni]
 21. dawać sygnał ostrzegawczy [nieprzechodni]
 22. znikać [nieprzechodni]
  link synonim: disappear
 23. pogarszać się [nieprzechodni]
 24. być posłusznym [nieprzechodni]
 25. zostać zniszczonym, uszkodzić się [nieprzechodni]
 26. umierać [nieprzechodni]
 27. zostać wydanym (o pieniądzach) [nieprzechodni]
 28. zostać sprzedanym [nieprzechodni]
 29. oferować cenę, zapłacić [nieprzechodni]
 30. płynąć (o czasie) [nieprzechodni]
 31. odchodzić z pracy [nieprzechodni]
 32. zrobić kupę potocznie [nieprzechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. próba [policzalny]
 2. energia, chęć życia [niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. iść na coś (np. na koncert)
  Would you like to go to a concert with me? (Czy chciałbyś pójść ze mną na koncert?)
  When I was 12 I went to my first concert. (Kiedy miałem 12 lat, poszedłem na swój pierwszy koncert.)
 2. płacić do czegoś (do określonej kwoty)
  I'll go to 200 bucks for this painting. (Zapłacę do 200 dolców za ten obraz.)
  "How much money can you pay for this car?" "I can go up to 2000 dollars." ("Ile możesz zapłacić za ten samochód?" "Mogę zapłacić do 2000 dolarów.")
phrasal verb
 1. doświadczać czegoś
  You should go to some real problems to understand me. (Powinieneś doświadczyć prawdziwych problemów, żeby móc mnie zrozumieć.)
  If you want to go to an amazing adventure, come with me! (Jeśli chcesz doświadczyć niesamowitej przygody, jedź ze mną!)
 2. zostawać przeznaczonym na coś (na jakiś cel)
  The raised money will go to children from orphanages. (Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na dzieci z domów dziecka.)
  Her pocket money went to new clothes. (Jej kieszonkowe zostało przeznaczone na nowe ubrania.)
phrasal verb
 1. zostać wysłanym do kogoś, iść do kogoś
  He told me to go to the doctor with my problem. (On kazał mi iść do lekarza z moim problemem.)
  "My tooth hurts." "You'd better go to the dentist." ("Ząb mnie boli." "Lepiej idź do dentysty.")
 2. zostać sprzedanym komuś, trafić do kogoś
  His horse went to a cruel owner. (Jego koń trafił do okrutnego właściciela.)
  Don't worry, I'm sure that Rex went to a better place. (Nie martw się, jestem pewny, że Rex trafił do lepszego miejsca.)
rzeczownik
 1. wyjście, odejście, odjazd [niepoliczalny]
  The going is at 8 a.m., so make sure you're there on time. (Odjazd jest o 8 rano, więc upewnij się, że będziesz na czas.)
 2. pójście
 3. jechanie
 4. pójście, pojechanie (w konkretnym kierunku)
 5. pójście, bycie (np. na jakiejś imprezie)
 6. uczęszczanie
 7. opuszczanie, wyjeżdżanie
 8. robienie określonej czynności
 9. sięganie, dosięganie
 10. zmienianie, zmienianie się
 11. pójście (stanie się, wydarzenie się)
 12. znajdowanie się, bycie na swoim zwykłym miejscu
 13. pasowanie (do czegoś)
 14. zostanie wysłanym, zostanie podanym dalej
 15. znajdowanie się w określonej sytuacji
 16. zaczęcie, rozpoczęcie
 17. działanie poprawnie
 18. poruszanie (np. ręką)
 19. mówienie potocznie
 20. wydawanie odgłosu, wydawanie dźwięku
 21. znikanie
 22. pogarszanie się
 23. bycie posłusznym
 24. zostanie zniszczonym, uszkodzenie się
 25. umieranie
 26. zostanie wydanym (o pieniądzach)
 27. zostanie sprzedanym
 28. oferowanie ceny, zapłacenie
 29. płynięcie (o czasie)
 30. odchodzenie z pracy
przymiotnik
 1. aktualny (np. stawka)
  What's the going rate for babysitters? (Jaka jest aktualna stawka dla opiekunek do dzieci?)
czasownik
 1. go (tradycyjna japońska gra planszowa)
 1. rozpocząć się, rozpocząć, zacząć
  Would you like anything to drink before we get going? (Czy chcesz się czegoś napić zanim rozpoczniemy?)
 2. zacząć działać właściwie
  It takes my car a while to get going. (Mojemu samochodowi zajmuje chwilę by zacząć działać właściwie.)
czasownik
 1. musieć iść, zbierać się (do wyjścia) potocznie
  We'd better get moving or we'll be late. (Lepiej się zbierajmy, bo inaczej się spóźnimy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. nabrać kogoś, chwilowo kogoś oszukać
  You almost had me going Mike! (Prawie mnie nabrałeś Mike!)
 1. niepokoić, martwić
  You really had me going for a minute. (Przez chwilę byłam mocno zaniepokojona.)
czasownik
 1. mieć zamiar coś zrobić (konstrukcja gramatyczna "going to")
  I'm going to go to the shop. (Mam zamiar iść do sklepu.)
  She's going to visit her grandma. (Ona ma zamiar odwiedzić swoją babcię.)
  What are you going to do now? (Co teraz masz zamiar zrobić?)

powered by  eTutor logo