"stock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stock rzeczownik

rzeczownik + stock
Kolokacji: 154
technology stock • housing stock • chicken stock • fish stock • growth stock • Internet stock • company stock • bank stock • oil stock • ...
stock + rzeczownik
Kolokacji: 163
stock market • stock price • stock exchange • stock option • stock fund • stock offering • stock index • stock analyst • stock car • ...
stock + czasownik
Kolokacji: 106
stock falls • stock rises • stock closes • stock trades • stock drops • stock soars • stock plunges • stock goes • stock jumps • ...
czasownik + stock
Kolokacji: 84
buy stocks • sell stock • own stock • issue stock • take stock • add stock • hold stock • purchase stock • donate stock • use stock • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
3. own stock = posiadaj towar own stock
5. take stock = rozważać szczegółowo take stock
9. donate stock = ofiaruj towar donate stock
10. use stock = towar wykorzystania use stock
11. put stock = położony towar put stock
13. make stock = marki towar make stock
14. pick stocks = wybierz towary pick stocks
15. stock valued = towar wycenił stock valued
18. offer stock = towar oferty offer stock
19. invest in stocks = zainwestuj w towary invest in stocks
20. acquire in stock = nabądź na składzie acquire in stock
21. stand stock = towar stojaka stand stock
22. get stock = mieć towar get stock
23. receive stock = otrzymaj towar receive stock
25. give stock = daj towar give stock
26. find stocks = znajdź towary find stocks
28. push one's stock = popychać czyjś towar push one's stock
29. cause one's stock = powodować czyjś towar cause one's stock
przymiotnik + stock
Kolokacji: 167
common stock • preferred stock • rolling stock • blue-chip stock • individual stock • small stock • American stock • large stock • ...
przyimek + stock
Kolokacji: 17
into stocks • among stocks • in stock • of stock • for stocks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.