"stock" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stock rzeczownik

rzeczownik + stock
Kolokacji: 154
technology stock • housing stock • chicken stock • fish stock • growth stock • Internet stock • company stock • bank stock • oil stock • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 26
(3) chicken, Turkey
Kolokacji: 2
(5) growth, glamor, Sear
Kolokacji: 3
(7) bank, banking, Salomon
Kolokacji: 3
(9) capital, insurance, cap
Kolokacji: 3
(10) film, Polaroid
Kolokacji: 2
(11) summer, value, gold
Kolokacji: 3
(13) drug, tobacco, consumer
Kolokacji: 3
(16) Market, Wal-Mart, commodity
Kolokacji: 3
(19) rifle, Google
Kolokacji: 2
(23) takeover, replacement
Kolokacji: 2
(24) auto, buffer, gun, passenger
Kolokacji: 4
(25) Tokyo, London, Berkshire, Avon
Kolokacji: 4
(26) walnut, wood, timber
Kolokacji: 3
(27) seed, grain, GM
Kolokacji: 3
(28) peasant, Puritan
Kolokacji: 2
(30) metal, soup, copper, steel
Kolokacji: 4
(31) trading, retailing
Kolokacji: 2
(33) Disney, Warner, Ford, Gillette
Kolokacji: 4
(35) Apple, Lotus
Kolokacji: 2
(36) brokerage, REIT
Kolokacji: 2
(37) service, coaching
Kolokacji: 2
(38) brood, hatchery
Kolokacji: 2
1. CBS stock = CBS towar CBS stock
2. Elliot Stock = Elliot Towar Elliot Stock
3. AOL stock = Towar AOL AOL stock
4. Nikkei stock = Nikkei towar Nikkei stock
5. Halliburton stock = Halliburton towar Halliburton stock
6. Citigroup stock = Citigroup towar Citigroup stock
7. Vivendi stock = Vivendi towar Vivendi stock
8. Borden stock = Borden towar Borden stock
9. Exxon stock = Exxon towar Exxon stock
10. ITT stock = Towar ITT ITT stock
stock + rzeczownik
Kolokacji: 163
stock market • stock price • stock exchange • stock option • stock fund • stock offering • stock index • stock analyst • stock car • ...
stock + czasownik
Kolokacji: 106
stock falls • stock rises • stock closes • stock trades • stock drops • stock soars • stock plunges • stock goes • stock jumps • ...
czasownik + stock
Kolokacji: 84
buy stocks • sell stock • own stock • issue stock • take stock • add stock • hold stock • purchase stock • donate stock • use stock • ...
przymiotnik + stock
Kolokacji: 167
common stock • preferred stock • rolling stock • blue-chip stock • individual stock • small stock • American stock • large stock • ...
przyimek + stock
Kolokacji: 17
into stocks • among stocks • in stock • of stock • for stocks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.