"invest in stocks" — Słownik kolokacji angielskich

invest in stocks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zainwestuj w towary
  1. invest czasownik + stock rzeczownik
    Silna kolokacja

    Individuals didn't invest in stocks so much as "play the market."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo